Na een zorgvuldig intern proces heeft de Raad van Bestuur van Oktober besloten te kiezen voor een ander certificeringsbureau, namelijk: Certificatie in de Zorg. Dit betreft de certificering van alle bedrijfsonderdelen exclusief Hulp bij het huishouden (hier heeft recent een initiële audit door Perspekt plaatsgevonden).

Met de keuze voor dit bureau denken we een stap in de goede richting te zetten om nog meer de toegevoegde waarde voor de cliënt en bewoner centraal te zetten. Certificatie in de Zorg sluit goed aan op onze visie.
De overstap naar Certificatie in de Zorg vraagt van ons geen andere manier van werken aan kwaliteit van zorg. We houden de huidige werkwijzen en het geeft ruimte om ons kwaliteitssysteem op onderdelen verder te ontwikkelen.

Certificatie in de Zorg heeft ruime ervaring in de VVT-sector (200 grote en kleine organisaties ook in de wijkzorg en GRZ) bij toonaangevende VVT-organisaties zoals: Omring, Buurtzorg en Amstelring.

Auteur
Carolijn Kuijpers