Het team bestaat uit een vast aantal helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen en leerlingen die elkaar afwisselen. Het vaste team heeft een grote rol in het opleiden en begeleiden van leerlingen.

Binnen Dennenlaan geven we leerlingen een goed idee van wat het werken op een psychogeriatrische afdeling inhoudt via werk-leertrajecten. Deze manier van samen werken en leren geeft de mogelijkheid om leerlingen van elk niveau nog meer maatwerk te bieden. Wij geloven dat dit leidt tot minder uitval van leerlingen en meer gemotiveerde zorgprofessionals. Dit kan leiden tot een toestroom van leerlingen en zorgprofessionals die ervoor kiezen om op een leerafdeling te leren en werken.  

Iedereen leert! 

Uiteraard is de kwaliteit van zorg op een leerafdeling goed geborgd. Maar, misschien nog wel belangrijker, werken we samen aan – en leren we samen over – kwaliteit van leven. Op de nieuwe leerafdeling zijn het niet alleen de leerlingen die leren en ontwikkelen. Nee, iedereen op een leerafdeling leert! Dat vraagt wat van onze collega’s, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers op deze afdeling. Zo zijn zorgprofessionals en leerlingen nieuwsgierig naar de ervaringen van bewoners en mantelzorgers. Er worden veel vragen gesteld op een leerafdeling en we vinden het ‘normaal’ als je iets (nog) niet weet of kunt. Men helpt elkaar en is bereid om nieuwe dingen uit te proberen. Er is aandacht voor elkaars (leer)behoeften. Alle betrokkenen bouwen samen aan een fijn klimaat op de leerafdeling. En dat draagt weer bij aan de kwaliteit van leven voor bewoners en hun vrienden of familie en het werkplezier van onze collega’s en vrijwilligers.  

Voordelen van een leerafdeling 

Leerlingen die opgeleid worden op een leerafdeling laten over het algemeen een hogere mate van zelfsturing en zelfstandigheid zien. Daarnaast kunnen deze leerlingen vaak beter samenwerken in een team en feedback en instructies geven aan anderen. Vaardigheden die ze vervolgens bij andere teams binnen Oktober ook weer in kunnen zetten. Zo kunnen ze sneller ondersteunen op de vervolgafdeling waar ze komen te werken. Werkbegeleiders krijgen de kans om meer begeleidingsstrategieën te ontwikkelen, zoals coaching, reflecteren, in kunnen spelen op leerstijlen en zelfstandig leren.  

Waarom is het nu nodig om een leerafdeling te openen? 

Op dit moment komt de grootste aanwas aan nieuwe medewerkers door het opleiden van nieuwe mensen in de zorg, zowel zij-instromers als reguliere leerlingen. Het is dus een logische stap om nu te investeren in het opleiden van leerlingen. Daarnaast is leren en ontwikkelen een belangrijk speerpunt voor Oktober. We bouwen samen aan een fijn leerklimaat. Ons doel is dat iedereen ruimte krijgt en pakt om te leren en om zich te ontwikkelen, in hun vak en op persoonlijk vlak. De opening van de nieuwe leerafdeling geeft ons de kans om dit proces te versnellen, door ervaringen op te doen die we vervolgens binnen de hele organisatie kunnen toepassen.

Werving

Een voorwaarde om te kunnen starten in november, is dat er een goed voorbereid team startklaar staat. Binnenkort starten we met de wervingscampagne voor nieuwe medewerkers en leerlingen. Bent u – of kent u – iemand die interesse heeft om te werken en leren op een leerafdeling? Bekijk dan hier de vacatures: 

  • Bekijk  hier  de vacature van Helpende Plus
  • Bekijk  hier  de vacature van Verpleegkundige
  • Bekijk  hier  de vacature van Verzorgende 3IG