Oktober is partner van Samen voor Eindhoven en draagt hiermee Eindhoven en de stichting een warm hart toe. Samen voor Eindhoven werkt aan een beweging die de samenleving hechter en beter maakt waarin iedereen mee kan doen.”

Op 14 februari 2021 startte Samen voor Eindhoven met de campagne Hart Verwarmend Samen.  Samen voor Eindhoven heeft met deze campagne als doel; het onder de aandacht brengen van verborgen eenzaamheid in de zorginstellingen. Men wil aandacht en betekenis geven aan mensen door een positieve actie te starten die harten verwarmt rondom Valentijnsdag. Een nevendoel hierbij is om vrijwilligers te werven in het kader van het nationaal jaar van de vrijwillige inzet 2021.

Op 15 februari zijn bij de huizen van Oktober, Hoevenakkers, Leuskenhei, Rundgraafpark en Merefelt  een wensboom geleverd en in elkaar gezet door de maatschappelijke organisatie Uit de Buurtfabriek. Bovendien waren er voor alle bewoners een tasje met daarin een verrassing en hartjes om een wens op te schrijven die de bewoners  in de wensboom kunnen hangen. De bomen vullen zich inmiddels met mooie hartenwensen.

Zodra het weer kan en mag, kunnen de vrijwilligers  met de hartverwarmende wensen van de bewoners aan de slag, waar we natuurlijk samen naar uitkijken!

Auteur
Carla Lavrijsen