De druk op de zorg voor kwetsbare ouderen neemt toe. Ziekenhuis Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en Oktober gaan samenwerken om de geriatrische revalidatiezorg in de regio beter te organiseren. Zo brengen onze organisaties de zorg letterlijk dichter bij elkaar: op het terrein van het MMC in Veldhoven wordt een nieuwe Oktober-locatie gebouwd met Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)-bedden en Eerstelijnsverblijf (ELV)-bedden. De GRZ-afdeling van Merefelt, een huis van Oktober in Veldhoven, verhuist naar deze nieuwe locatie. Ook hebben het MMC en Oktober afgesproken samen innovatieve zorgconcepten te ontwikkelen, kennis te delen en wetenschappelijk onderzoek te doen. De GRZ-afdeling bij Floriaan, een huis van Oktober in Bladel, wordt behouden.

De komende jaren neemt het aantal ouderen fors toe in Nederland. Het grootste deel van deze ouderen heeft één of meerdere (chronische) aandoeningen. Oktober en MMC zien de zorgvraag stijgen én veranderen. Van zorg in een instelling naar steeds meer verpleging, verzorging en behandeling thuis. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

Samenwerking over de eigen muren heen

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben MMC en Oktober besloten om samen -over de muren van de eigen organisatie heen- op te trekken om goede zorg te kunnen bieden aan kwetsbare ouderen. Maandag 21 oktober tekenden Paula Nelissen (Raad van Bestuur Oktober) en Christianne Lennards (Raad van Bestuur MMC) een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking moet leiden tot een passend en verantwoord zorgaanbod voor kwetsbare ouderen, vanuit een gezamenlijke zorgvisie. Uiteraard behouden patiënten de vrijheid om voor hun zorgvraag te kiezen voor MMC en Oktober of voor andere zorgaanbieders.

Juiste zorg op de juiste plek

Onze beide organisaties gaan de uitdaging aan om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen in de regio De Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre. Het doel is dat oudere patiënten die geriatrische revalidatiezorg nodig hebben, de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een soepele doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar een geriatrische revalidatiecentrum. Dit draagt bij aan het verkorten van de duur van ziekenhuisopname.

Dichter bij elkaar

De samenwerking houdt onder andere in dat MMC en Oktober samen innovatieve zorgconcepten ontwikkelen, zoals zorg op afstand en technologische vernieuwingen ter bevordering van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Ook gaan zij kennis delen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg.

Oktober en MMC komen ook letterlijk dichter bij elkaar: op het ziekenhuisterrein in Veldhoven bouwen we aan een nieuw huis van Oktober. De huidige Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)-bedden bij Merefelt (Veldhoven) worden naar deze nieuwe locatie verplaatst. In totaal worden hier veertig GRZ- en ELV-bedden gerealiseerd. De vrijgekomen afdeling bij Merefelt zal worden ingericht voor verpleeghuiszorg voor kwetsbare ouderen. We behouden daarnaast onze revalidatieafdeling bij Floriaan in Bladel.