• Ans vertelt .

“Zelf onder de mensen zijn met ieder zijn eigenheid, vind ik uniek.” 

Het verhaal van vrijwilliger Ans

We laten u graag kennis maken met onze vrijwilliger Ans van Gool. Ze is al bijna 12,5 jaar als vrijwilliger actief en heeft veel betekend als vrijwilliger. Ze is gestart op de Wiekenborg en toen er verhuisd werd naar Kerkebogten ging ze mee. Naast haar vrijwilligerswerk op de woning is ze ook nog lid van de klankbordgroep vrijwilligers. Het doen van vrijwilligerswerk geeft haar veel voldoening.

Maatschappelijke betrokkenheid

Ans heeft een werkzaam leven achter de rug als ziekenverzorgster en heeft in diverse verpleeghuizen gewerkt. Het werken in de zorg heeft ze van thuis uit meegekregen, haar moeder was kraamverzorgster en haar zussen werkten in de wijkzorg. Haar gezin had een grote maatschappelijke betrokkenheid.  ‘Ik ben gestart als vrijwilliger op de Wiekenborg dat kort daarna over ging naar Kerkebogten. Alle cliënten moesten verhuizen en ik ging met ze mee.’

Betekenisvol werk

Ans ging halve dagen werken. Daarmee kreeg ze de mogelijkheid om voor haar schoonmoeder te gaan zorgen, eerst thuis en daarna als mantelzorg op Kerkebogten. Ook voor haar achterbuurvrouw heeft ze veel kunnen betekenen. Als Ans na diverse klusjes en boodschappen bij mevrouw kwam, mocht ze lekker gaan zitten en kreeg een kopje thee. Mevrouw las haar dan de belangrijke berichten voor uit de krant, want daar had Ans de hele dag nog geen tijd voor gehad!

Vrijwilliger Ans

'Ik ben gestart als vrijwilliger op de Wiekenborg dat kort daarna over ging naar Kerkebogten. Alle cliënten moesten verhuizen en ik ging met ze mee.' 

De verhuizing

Toen er op Kerkebogten werd gebouwd, kwamen er nieuwe woningen bij en ‘haar’ cliënten moesten verhuizen. Ans verhuisde weer met de groep mee. Het welzijn van de cliënten staat voor Ans altijd op nummer één. Ze wil vooral met de mensen bezig zijn, van betekenis zijn en hen een zinvolle dag geven. Ze vindt een lach en humor belangrijk, zeker bij de doelgroep waar ze mee werkt. Maar ook een troostend woord of een knuffel voor de cliënt is voor Ans een waardevol gebaar. ‘Als cliënten verdrietig zijn probeer ik contact te krijgen door bijvoorbeeld een handmassage. Ik wil er gewoon zijn voor de cliënten.’

Vrijwilligerswerk binnen Oktober

Zo brengt ze cliënten naar de fysio of maakt ze graag een wandelingetje buiten met de cliënt. Daar geniet zowel Ans, als de cliënt enorm van. ‘En soms dan zingen we onderweg een liedje.’ Ans zingt graag, een hobby van haar, die ze ook graag inzet bij haar vrijwilligerswerk. Met de zorgachtergrond die Ans heeft zag en ziet ze dat de zorg niet altijd tijd heeft voor de zinvolle dag van de cliënt. Daar ondersteun ik hen graag bij, ik heb alle rust en gelegenheid om dit te doen en het levert mij ook veel op. Ondertussen is ze met al haar ervaring als vrijwilliger ook lid geworden van de Klankbordgroep vrijwilligers. Dit doet ze alweer een hele tijd.  In de klankbordgroep zitten vrijwilligers van de diverse locaties. Ze vertegenwoordigen alle vrijwilligers binnen Oktober in het overleg met de coördinatoren vrijwilligers en manager Services & Vastgoed.  Ans vindt het fijn om mee te praten over zaken die vrijwilligers aangaan binnen Oktober. Ze kijkt graag mee met beleidsmatige zaken. Ze werkt zelf in het veld en weet als geen ander hoe het met het vrijwilligerswerk gaat binnen de organisatie. Daarnaast vindt ze het fijn om samen te werken, samen komen we ergens.