• Corien vertelt .

“De ouderenzorg boeide me meteen. Een dynamische groep kwetsbare maar krachtige mensen. Ieder heeft zijn eigen verhaal.”

Het verhaal van Corien psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

We laten je graag kennismaken met Corien. Corien vertelt over haar werk als basispsycholoog bij Merefelt. Inmiddels is Corien tien jaar werkzaam bij Oktober. Sinds april volgt ze de 2-jarige opleiding tot GZ-psycholoog bij ZBVO binnen Oktober, waarin ze wordt opgeleid tot regiebehandelaar.

Corien Dirks vertelt over haar werk als basispsycholoog bij Merefelt. Inmiddels is Corien tien jaar werkzaam bij Oktober. Sinds april volgt ze de 2-jarige opleiding tot GZ-psycholoog bij ZBVO binnen Oktober, waarin ze wordt opgeleid tot regiebehandelaar.

Werken op de Geriatrische Revalidatie

“Als psycholoog werk ik met alle intramurale cliëntgroepen, samen met verschillende disciplines. Een deel van mijn werk is op de Geriatrische Revalidatie. Hier werken we nu nog in een multidisciplinair team samen en stelt iedere discipline hun eigen behandeldoelen. Op korte termijn gaan wij een interdisciplinair team vormen. Dit betekent dat wij, nog veel meer dan nu, aan gezamenlijke revalidatiedoelen werken. De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt cliënten bij acute of langdurige lichamelijke klachten. Zij werken onder andere aan opbouw van conditie, kracht en de inspanningstolerantie van de revalidant. De ergotherapeut richt zich op het bevorderen en herstellen van de zelfredzaamheid. Met de ergotherapeut werken we extra nauw samen als het gaat om cognitieve revalidatie. Als psycholoog onderzoeken wij wat er in het brein aan de hand is en verklaren we wat we terugzien in het gedrag. Hierin werken we ook samen met de logopedist als het gaat om taal- en spraakstoornissen. Onze ondersteuning, uitleg en adviezen helpen team, revalidant of cliëntsysteem om de revalidatie te bespoedigen en draaglast te verminderen. Als eten en drinken moeizaam gaat proberen wij dat, samen met de diëtist, te verklaren en te verbeteren. Maar vergeet zeker ook niet de samenwerking met de verzorging en verpleging. De therapiemomenten met de cliënten worden versterkt en verankerd door oefening op de afdeling. Revalidanten gaan de hele dag door aan de slag met hun eigen revalidatiedoelen.”

Bewoners op een somatische en psychogeriatrische afdeling

“Als psycholoog werk ik ook met bewoners van somatische en psychogeriatrische afdelingen. Wij hebben op somatische afdelingen veel te maken met NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Bewoners die bijvoorbeeld na een CVA moeite hebben om hun energie te verdelen, slaapproblemen hebben of juist gedragsproblemen. Of bewoners die misschien wel dementie aan het ontwikkelen zijn. Wij komen dan in beeld voor diagnostiek, advies en behandeling.”

“Op psychogeriatrische afdelingen zijn wij nauw betrokken als behandelaar. Dementie is een neurologische ziekte, dus je hebt daar te maken met neurologische problemen. Doordat de omgeving voor mensen met dementie niet altijd veilig meer is, omdat ze dingen niet meer begrijpen of zelf kunnen, kan een gedragsteveel of -tekort ontstaan. Wij denken met de zorgmedewerkers mee als er hulpvragen zijn op gebied van gedrag. De psycholoog onderzoekt en verklaart waar het probleem vandaan komt. Wij zoeken met het zorgteam en familie naar een oplossing vanuit de behoefte van de cliënt. Soms is het lastig om de behoeften te achterhalen, bijvoorbeeld wanneer iemand er moeite mee heeft om het te benoemen. Dit zien we vaak terug in het gedrag. We bekijken dan het gedrag en de patronen die mensen laten zien. Wanneer neemt het gedrag toe of af? Op welke tijdstippen? Wat gebeurt er in de omgeving? Dan begrijpen we beter waar het gedrag vandaan komt. En dan kun je behoeften vaak wel afleiden. Soms is het moeilijk om met bepaald gedrag om te gaan. Maar als je begrijpt waar het vandaan komt, ontstaat er meer begrip voor het gedrag en daardoor meer draagkracht.”

Corien vertelt

Elke dag leggen we puzzels

“Een voorbeeld van een casus die we tegen zouden kunnen komen op een PG-afdeling, is bijvoorbeeld wanneer een bewoner ineens begint te roepen: “Help, zuster!” Dan gaan we kijken: dit gedrag is nieuw: kunnen we het begrijpen? De bewoner kan bijvoorbeeld gevallen zijn, maar kan de pijn niet onder woorden brengen. Of een verandering in de groepssamenstelling kan impact hebben. Gedrag kan verschillende oorzaken hebben en daar wil je achter komen. Dit soort puzzels leggen we elke dag.”

Opleiding tot GZ-psycholoog

“Wanneer ik de opleiding tot GZ-psycholoog heb afgerond, kan ik individueel behandelingen uitvoeren en diagnostiek doen. Binnen Oktober hebben we met elkaar besloten dat wij kwaliteit van leven van bewoners belangrijk vinden en dus centraal stellen. Dit betekent dat we de psychologische behoeften van mensen nog beter willen ondersteunen. Bewoners op een PG-afdeling, hebben vaak een mentaal-emotionele of zingevende behoeftevraag. De rol van de psycholoog op de PG wordt groter en die rol willen we graag pakken. Mijn opleiding is een mooie stap in die richting. Wat ik leer in de theorie, mag ik meteen toepassen in de praktijk.”

Voldoening uit mijn werk

“De ouderenzorg boeide me meteen. Het is zo’n dynamische groep kwetsbare, maar krachtige mensen. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Hoe beter we de client kennen, hoe beter we begrijpen wat voor de client een waardige oude dag is. Sinds ik kennis heb gemaakt met de ouderenzorg, ben ik er niet meer weggegaan. Het is écht mijn doelgroep. Je legt puzzels met elkaar om te begrijpen waar gedrag en gevoelens bij bewoners vandaan komen. En die puzzel, die leg je samen met collega’s, de bewoner maar ook diens familie. Ik haal voldoening uit mijn werk als ik mijn collega’s uit de zorg kan ondersteunen, zodat zij meer grip voelen op het gedrag van de bewoners. En natuurlijk dat de adviezen die we hebben gegeven werken. Uiteindelijk brengt dat meer werkplezier voor alle mooie mensen in de zorg die het werk doen. Dat is een heel belangrijk doel. Maar ook natuurlijk als bewoners goed in hun vel zitten. Bij revalidanten ligt dat net wat anders. Dan ben ik tevreden wanneer ze aangeven dat het weer iets beter met ze gaat.”

Plezier in mijn werk

“Werkplezier is voor mij ook een groot gedeelte de samenwerking met collega’s. Ik kan mijn werk niet doen zonder mijn collega’s. Het is belangrijk dat we lol hebben met elkaar. Dat helpt de samenwerking. We hebben die Kempische gemoedelijkheid allemaal. Die warmte, humor en Brabantse gezelligheid moeten we niet verliezen, want dat maakt ons tot wie we zijn. Mijn werk is zo divers. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het zo leuk. Ik haal er plezier uit om bezig te blijven met hoe we de zorg steeds weer beter en leuker maken. Ik ben nooit klaar met leren en veranderen.”