• Kwaliteit

Verantwoord en veilig verzorgen en verplegen met aandacht voor úw wensen, mogelijkheden en beperkingen.

Kwaliteit van leven, daar gaan we samen voor! Kwaliteit binnen Oktober richt zich steeds meer op resultaatgericht werken. Niet alleen erover praten en schrijven, maar vooral doen.
Kwaliteitskeurmerken

Steeds verbeteren

Een integraal kwaliteitssysteem ondersteunt en faciliteert de beweging ‘van zorg naar leven’ voor bewoners en cliënten. Het certificeringsbureau Certificatie in de Zorg toetst de werking van het kwaliteitssysteem en het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Onze organisatie heeft het ISO kwaliteitskeurmerk 9001:2015 behaald. Dit keurmerk heeft betrekking op verzorging, verpleging, behandeling, therapie, dagbesteding, hospicezorg en geriatrische revalidatie. Hulp bij het huishouden heeft het PREZO keurmerk Hulp bij het Huishouden behaald.

Kwaliteitsvenster

Transparant over kwaliteit

We zijn transparant over onze prestaties op het gebied van kwaliteit. Deze presenteren wij aan de hand van het kwaliteitsvenster. Het venster geeft u een doorkijkje op 9 onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze zorg.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster.

Cliëntwaardering

Complimenten, onvrede of klachten

We horen het natuurlijk graag als u tevreden bent. U kunt uw compliment delen met onze medewerkers, maar u kunt ook uw waardering plaatsen op www.zorgkaartnederland.nl.

Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor de best mogelijke zorg en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u andere verwachtingen heeft, of dat iets niet naar wens verloopt. Wij staan open voor uw tips of suggesties, maar ook voor uw klachten of onvrede. Lees meer…

Wet Zorg en Dwang

Leven in vrijheid

Vrijheid is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Oktober streeft er naar om onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperking alleen in uiterste nood in te zetten. Met andere woorden: alleen als sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of mensen in zijn omgeving. We houden ons dan ook aan de wet Zorg en Dwang.
Samen met u en uw naasten kijken we naar de mogelijkheden waarbij een goede balans is tussen veiligheid en vrijheid.

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking getreden. Lees hierover meer in deze brochures van de rijksoverheid:

De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon is vanaf 1 januari 2020 toegewezen door het Zorgkantoor.

We helpen u graag die extra stap verder.

Zoek
Generic filters
Exact matches only

Jouw verhaal, onze zorg

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.